NIKHEN

Realizujemy projekty z dofinansowaniem z UE:

Projekty UE

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

Celem projektu jest rozwój oferty przedsiębiorstwa i podniesienie konkurencyjności wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego jachtu motorowego NIKHEN YACHTS przez jego czarter, a także wzrost sprzedaży licencji na projekt jachtu wraz z tzw. laminatem (półproduktem kompozytu jachtu) a w rezultacie stworzenie podwalin do zbudowania w toku rozwoju przedsiębiorstwa linii produkcyjnej jachtu NIKHEN YACHTS.

Projekty UE

Zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Określenie strategii i taktyki dla NIKHEN YACHTS sp. z o.o. poprzez usług doradztwa i mentoringu w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego jachtu motorowego”.

Celem projektu są kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze i mentorskie pozwalające wypracować model biznesowy, program urynkowienia produktu z badaniami rynku, a także analiza opłacalności przedsięwzięcia. W szczególności przedmiotem projektu są usługi szkoleniowe obejmujące: - mentoring dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie w zakresie planowania strategicznego i taktycznego w zakresie budowania modelu biznesowego, pozyskiwania partnerów biznesowych i efektywności działań sprzedażowych – 7h. - doradztwo strategiczne i taktyczne dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie w zakresie:

Z wypracowanych w wyniku realizacji projektu dokumentów będzie wynikać, że zaplanowany główny przedmiot działalności NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. będzie opierał się o innowacyjny pomysł, który stanowić będzie przeważający zakres działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 9.040,50 PLN.

15.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

* link zewnętrzny (Baza Konkurencyjności)
23.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze i mentorskie pozwalające wypracować model biznesowy, program urynkowienia produktu z badaniami rynku, a także analizą opłacalności przedsięwzięcia.

ZAPYTANIE OFERTOWE 23.03.2018.pdf

Adobe Acrobat Document 279.6 KB

* link zewnętrzny (Baza Konkurencyjności)